Звіт про результати діяльності

Головна » Звіт про результати діяльності » Звіт про результати діяльності   

 

 

Звіт

директора  Почапинецької  ЗОШ  І-ІІ-ІІІ  ст.

про результати  діяльності  за 2016- 2017 н.р.

 

Добрий день, шановна громадо!

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.05, проводиться щорічний звіт директорів про їх діяльність перед школою, батьками, громадськістю. Мета - подальше утвердження відкритої демократичної державно - суспільної системи управління освітою, підтримка етики управлінської діяльності в учбових закладах, яка базується на принципах взаємоповаги.

            Нашу зустріч, шановні вчителі, учні та батьки, хочу розпочати з вітання з приводу закінчення навчального року.

Для кожного педагога  навчальний  рік складається з нескінченних годин підготовки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилювання і турбот про дітей.

Для учнів - це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, - це життя в дружному колективі - це фізичне, моральне, духовне зростання.

2016 - 2017 навчальний рік був дуже складний, як для педагогічного, так і для учнівського колективів. Але незважаючи на труднощі і деякі негаразди, рік був насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, - це рік життєдіяльності і життєтворчості.

Директором  школи  я працюю 18-й рік. У своїй діяльності, як керівник загальноосвітнього навчального закладу, керуюся Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад” та іншими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, рішенням та розпорядженням  районної  ради, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту, Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку.

Згідно з посадовою інструкцією, я керую діяльністю учнівського, педагогічного колективів, обслуговуючим персоналом та здійснюю координацію роботи педагогічної ради, контроль  за  виконанням  рішень вищезазначених колегіальних органів управління.

Своїм головним обов’язком я вважаю створення сприятливих умов для розвитку, навчання і виховання школярів. Звичайно, досягнення і проблеми нашої школи – це не лише моя заслуга чи мої недоліки, - це результат спільної діяльності педагогічного і батьківського колективів.

Педагогічний колектив, учні, батьки разом дбають про позитивний імідж школи . Проблема створення позитивного іміджу навчального закладу досить актуальна. Для цього ми:

- Створюємо позитивний образ школи.

- Зміцнюємо і поповнюємо матеріально-технічну базу школи.

- Забезпечуємо комфортні умови для навчання, виховання  та  розвитку   дітей.

- Пропагуємо свої здобутки перед громадськістю.

Головне покликання школи вчити дітей і велику роль у цьому відіграють вчителі.

«Кожна дитина - проект світу, вона несе в собі особливу місію» - у цих словах закладено суть педагогіки життєтворчості, яка спрямована в ХХІ століття, коли перед людством постає завдання - створити нову сутність, оскільки бути Людиною – означає стати нею. Місія вчителя полягає в тому, щоб допомогти дитині пізнати себе в процесі індивідуалізації навчання і виховання. Педагогічний пошук - це пошук інноваційних технологій, форм та методів навчання, які сприяли б особистому розвитку дитини.

Саме під час уроку відбувається формування ціннісних ставлень учнів, матеріал уроку підбирається  таким чином, щоб не лише дати учневі певні знання, а й спонукати дітей до їх практичного використання, як засобу самовдосконалення та саморозвитку. Важливе місце тут належить умілій організації пошукової, творчої діяльності школярів, використання під час уроків інтерактивних методів, які допомогли б розкрити творчий потенціал кожної дитини.

Педагогічний колектив школи  вважає за необхідне показувати важливість здобуття знань і активної життєвої позиції власним прикладом, тому учителі школи  кожного  року  беруть участь в конкурсі  «Учитель  року».  Цей конкурс  спонукає  до самоосвіти, допомагає  змінити на краще систему подачі матеріалу на уроці, покращити застосування ІКТ в навчальному процесі, підвищує мотивацію учнів до отримання знань, впливає на результативність навчально-виховного процесу. Так  в  2016-2017  н.р. участь  в  конкурсі  «Учитель  року – 2017»  в  номінації  «початкові  класи»  взяла  вчитель 

Ветошкіна  Г.І.

У 2016-2017 н.р. у школі було відкрито 11 класів, у яких навчалося  114 учнів. Вчилися за п’ятиденним тижнем, навчання відбувалося українською мовою.  З першого  класу, згідно нового Держстандарту,  учні  вивчають  англійську мову. Учні 5-9 класів вивчали дві іноземні мови: російську та англійську, а учні  11 класу - німецьку мову. Середня наповнюваність класів 10,4 учнів. У школі за рахунок бюджетних коштів була  група продовженого дня, яку відвідувало 30 учнів 1-4 класів.

Навчально-виховний процес забезпечують 18 вчителів, 3 з них сумісники. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини: контроль за створенням належних матеріально-побутових умов проживання та навчанням учнів, безкоштовне харчування учнів пільгової категорії;   створення позитивного мікроклімату навчання учнів у школі.  

І. Аналіз результативності навчально-виховного процесу

         Успішність  учнів  школи  за   2016-2017 навчальний рік становить 73,3%. Високий рівень навчальних досягнень має 1 учень – 1,1%, достатній  13 учнів – 14,4%, середній 52 учні – 57,7%, початковий  24  учні – 26,6%.

       В початковій школі навчається 46 учнів, з них оцінюється  22. Успішність  становить  100%. На високому рівні закінчили  навчальний  рік 0 учнів – 0%, на достатньому 2 учні – 9%, на середньому 20 учнів – 91%, початкового рівня немає.

       В основній школі навчається 60 учнів, успішність становить  63,3%. Високий рівень навчальних  досягнень  має  1  учень – 1,7%, на достатньому 10 учнів – 16,6%, на середньому 27 учнів – 30%,  на  початковому  22  учні – 36,6%.

В  старшій  школі  навчається  8  учнів, успішність становить 75%. Високого  рівня  навчальних  досягнень  немає, на  достатньому  1  учень – 12,5%, на  середньому  5  учнів – 62,5%, на  початковому  2  учні – 25%.

     Формою виявлення здібностей і реалізація талантів учнів школи є їхня участь у предметних олімпіадах. 

І (шкільний) етап проходив в  жовтні  2016 р. за завданнями, підготовленими        вчителями     школи.     

       Адміністрацією школи було узагальнено матеріали, вчасно подано заявки на участь у ІІ  етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Призерами  ІІ  етапу  шкільних  предметних олімпіад стали: учень  10  класу  Кремінський  Віктор  (ІІ  місце  з  географії, вчитель  Войтенко  В.М., ІІ  місце  з  правознавства, вчитель  Шовкалюк  В.Г., ІІІ  місце  з  трудового  навчання, вчитель  Бабійчук  В.П.)

За  кількістю  набраних  призових  місць  школа  посіла  11  місце. Кращий  результат  показали  такі  предмети, як: трудове  навчання  (2 м., вчитель  Бабійчук  В.П.), правознавство (2 м., вчитель Шовкалюк  В.Г.), географія  (6 м., вчитель  Войтенко  В.М.).

У  конкурсі  з  української  мови  імені  Петра  Яцика  учениця  4  класу Дишкант  Аліна  посіла  23-25 м. (учитель  Калюжко  Т.І.), Дідківська  Софія, учениця  6  класу – 24-25 м., Тарковська  Алла, учениця  11  класу – 10-11м., вчитель  Клівіцька  Г.В.

У  конкурсі  «Всезнайко»  учень  3  класу  Селецький  Владислав  посів  28  місце (вчитель  Бабійчук  Н.В.), учениця  4  класу  Дишкант  Аліна – 24  місце  (вчитель  Калюжко  Т.І.). В  загальному  підсумку  школа  посіла  11  місце.

Школа також брала  участь  в    районних  та  обласних  творчих конкурсах, але  призових  місць  не  отримала.

Оскільки упровадження ІКТ – вимога часу, всі  вчителі школи у більшій чи  меншій мірі  використовують у своїй практичній діяльності ІКТ для формування знань, умінь та навичок учнів, для розвитку творчих здібностей та життєвих компетентностей. Активно використовується у цьому плані потенціал комп’ютерного класу.

          Навчальний процес у Почапинецькій загальноосвітній школі І-ІІ-ІІІ ступенів у 2016/2017 навчальному році було організовано відповідно до листа МОН України від 9 червня 2016 року за № 1/9-296 “Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

 

ІІ. Аналіз організації навчально-виховного процесу

 

Серед пріоритетних реформ навчально-виховного процесу у школі є демократизація, гуманізація, гуманітаризація, диференціація, інтеграція навчання, впровадження новітніх технологій у навчально-виховний процес.

Навчально-виховний процес здійснюється в школі відповідно плану роботи школи, Статуту школи та робочого навчального плану.

В основу навчального плану покладена нормативна база МОН України.

Школа працювала за 5-денним режимом.

Робочий навчальний план для  1- 4  класів  початкової школи  розроблений за  Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді  та  спорту  України  від    10.06.2011  №572 із  змінами  згідно  з  наказом  МОН  України  від  16.04.2014 № 460; додаток  № 1.

      В  2016-2017  навчальному  році  з  1  вересня  в  школі  продовжувалося  вивчення  за  рахунок  варіативної  складової  курсу  за  вибором  «Християнська  етика».

На  вивчення  курсу  за  вибором  «Християнська  етика»  виділено  по  0,5  годин  в  3-4  класах  (рішення  педагогічної  ради  №5  від  31.08.2016).

Години  курсу  за  вибором  «Християнська  етика»  обліковувалися  на  окремих  сторінках  класного  журналу.

Робочий навчальний план для учнів 5-8 класів розроблений за Типовими навчальними   планами загальноосвітніх навчальних закладів  ІІ  ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012  №409 (в редакції  наказу МОН України від 29.05.2014 №664, із  змінами  згідно  з  наказом  МОН  України  від  12.12.2014 №1465; додаток 12.

Робочий  навчальний  план  для  учнів  9  класу  розроблений  за  Типовими  навчальними  планами  загальноосвітніх  навчальних  закладів, затвердженими  наказом  МОН  України  від  23.02.2004  №132, зі  змінами, внесеними  наказом  МОН  України  від  05.02.2009 №66, додаток  2.

            На  вивчення  курсу  за  вибором  «Християнська  етика»  виділено  по  0,5  годин  в  5-6  класах  (рішення  педагогічної  ради  протокол  №5  від  31.08.2016). Години  курсу  за  вибором  «Християнська  етика»  обліковувалися  на  окремих  сторінках  класного  журналу.

Робочий  навчальний  план  старшої  школи розроблено  за  Типовими  навчальними  планами  загальноосвітніх  навчальних  закладів  ІІІ  ступеня, затвердженими  наказом  МОН  України  від  27.08.2010 р.  №834  (додаток 2) зі  змінами, внесеними  наказом  МОН  України  від  29.05.2014 № 657  та  наказом  МОН  України  від  07.08.2015 № 855; додаток  2.

З  метою  створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку учнів; забезпечення розвитку  їх  інтересів, нахилів та обдарувань; самоосвіти та творчої праці дітей; професійного самовизначення; фізичного розвитку; організації змістовного дозвілля  учнів  виділено:

 2  години  на  роботу  вокально-хорового  гуртка;

2  години  на  роботу  гуртка  «Умілі  руки»;

2  години  на  роботу  спортивної  секції  з  баскетболу  та  волейболу.

Календарно-тематичне планування вчителі школи складали самостійно або користувалися планами, рекомендованими МОН України.  Уся ділова документація велась із дотриманням Закону України «Про мови». Згідно з вимогами до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів розроблених відповідно до  Державного стандарту початкової загальної освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 426 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»    в 1   та  2 класах проводилося вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів. В 3,4 класах  предмети інваріантної складової  окрім «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Трудове  навчання», «Я  у  світі» оцінювалися за  12  бальною  шкалою. 

Шкільна документація велась згідно нормативно-правовою базою за номенклатурою справ. Недоліки в веденні класних журналів відображені в зауваженнях на відповідних сторінках. 

Навчально-виховний процес забезпечений програмами на 100%.

 

ІІІ. Аналіз системи управління закладом освіти

         Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує   планомірний розвиток        школи. 
      Оперативні питання, які диктує сьогодення,  направлені на вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядаються на нарадах при  директору, приймаються відповідні рішення і вчасно виконуються. На засіданнях педради підбираються питання, які є найбільш важливими на даний момент і стосуються діяльності всього педагогічного колективу.

Рішення загальношкільних батьківських зборів, батьківського комітету активізують процес управлінської діяльності, орієнтують на використання громадського управління, що надає можливість удосконалювати управлінську систему, робити її прозорою, відкритою для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Про ефективність прийнятих управлінських рішень та їх дієвість свідчать результати роботи школи:

§  протягом навчального року забезпечено 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням;

§  постійно зростає кваліфікаційний рівень педагогів, що підтверджується рішеннями районних атестаційних комісій;

§ навчальний заклад забезпечений комп’ютерами, мультимедійним проектором, копіювальною технікою;

§ педагогами та учнями створюються власні засоби навчання, проводяться мультимедійні презентації. 

    Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу.  Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів           та        учнів. 
      Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. 

Забезпечення державно-громадського управління в загальноосвітньому навчальному закладі означає забезпечення широкої участі вчителів, учнів, батьків, громадських організацій у вирішенні проблем, що стоять перед навчальним закладом.

Щорічно директор школи звітується перед громадськістю про стан навчально-виховної, методичної роботи, економічної  і фінансово-господарчої діяльності.

      

ІV. Аналіз системи виховної роботи

Виховна робота в школі була спрямована на вирішення виховної проблеми «Системний підхід до виховання учнів, формування громадянської відповідальності, обов’язку, розуміння і сприйняття української ідеї, пошани до історичної пам’яті українського народу»

Увесь виховний процес базувався на чинних нормативно-правових документах, що регламентують організацію виховної роботи в загальноосвітніх закладах України. Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання був наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».  Ці «Основні орієнтири виховання» розраховані на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей. Метою «Основних орієнтирів  виховання» є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.  Тому наш навчальний заклад зміст виховної діяльності будував у відповідності до наступних ключових ліній:

·                    ціннісне ставлення до себе;

·                    ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

·                    ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

·                    ціннісне ставлення до праці;

·                    ціннісне ставлення до природи;

·                    ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Для успішної реалізації вищезазначених ключових ліній у школі щороку розробляється план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені методичною радою. Плани роботи охоплювали всі напрями виховання та включали в себе календарні, традиційні свята, шкільні, районні та обласні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності» тощо.

Учні школи змогли реалізувати свої творчі можливості під час проведення предметних тижнів.

Активним у житті школи було учнівське врядування. Членами учнівського врядування  контролювалась успішність, спізнення на уроки, гігієна учнів, наявність зошитів, зовнішній вигляд учнів, вчасне подання довідок про відсутність. Підсумок роботи шкільного врядування висвітлювався  на щотижневій лінійці.  В  кінці  навчального  року  підбито  підсумки  та  визначено  кращі  класи  за  відвідуванням  навчальних  занять, успішністю, санітарним  станом  класних  кімнат.

Упродовж року класні керівники особливо зосереджували увагу на підвищенні рівня превентивної та патріотичної роботи. Пріоритетними в роботі школи були:

·                    упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь;

·                    впровадження шкільного врядування в начально-виховний процес;

·                    формуванню національної свідомості.

Класні керівники вживали всі  заходи, які  спрямовані на підвищення моральності в суспільстві, правової культури учнів, утвердження здорового способу життя, запобігання  виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності.  

Питання всебічного розвитку та виховання дитини  сьогодні потребує тісної співпраці школи та сім’ї.  Тому всі педагоги  вважають, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини всіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

V. Матеріально-технічне забезпечення:

Будівля закладу й приміщення знаходяться в задовільному стані. У закладі створено умови для роботи й навчання, діють навчальні кабінети, що відповідають сучасним вимогам.

Стан навчальних кабінетів, бібліотеки, майстерень, спортзалу, спортмайданчика, навчально-дослідної ділянки задовільний.

Стан робочих місць учителів і учнів по класах належний. Школа підключена до мережі Інтернет.

Також школа забезпечує дотримання:

   норм техніки безпеки: задовільне;

   температурного режиму: задовільне;

   санітарно-гігієнічних норм: згідно з нормами.

 Безкоштовним харчуванням протягом навчального року за бюджетний кошт  було охоплено - 46 учні 1-4 класів та 34 дитина з малозабезпечених сімей  та  2  дітей  учасників  АТО.

VІ. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та   працівників        закладу.
            Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становила:

- малозабезпечених – 34;

- багатодітних 48;

- напівсиріт  9;

Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів.

            Адміністрацією скоординовано річний план роботи школи, план виховної роботи класних керівників, план Ради школи, план учнівського самоврядування з питань соціальної підтримки та допомоги дітям.

            На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгової категорії, здійснюється залучення їх до позакласної роботи. Школярі залучаються до роботи предметних гуртків за інтересами, спортивних секцій. Адміністрація та класні керівники здійснюють контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням учнів пільгової категорії, здійснюють контроль за проходженням планового медичного огляду. 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної, спеціальної групи. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Всі працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд у червні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в книжках установленого      зразка.
            Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 5-11  класів здійснюється за кошти батьків. 
          
У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого       характеру       з          класом.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані          заходи.
            На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 

VІІ.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

       Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, що відповідають сучасним умовам.

          Дотримання норм техніки безпеки  в належному стані. Температурний режим контролюється, санітарно - гігієнічні норми постійно перевіряються.

Я, як директор, протягом звітного періоду в своїй роботі приділяв  увагу питанням господарського характеру, вирішення яких було направлено на зміцнення матеріально - технічної бази та санітарно – гігієнічного утримання навчального закладу.                

Новий 2017-2018 навчальний рік – це рік подальшого реформування освіти. Перед педагогічним колективом школи, батьками, адміністрацією стоять  нові проблеми.

 Це :

-          розвиток і удосконалення навчально-матеріальної бази школи;

-          поступове оновлення меблів в навчальних кабінетах;

-          постійне удосконалення навчально-виховного процесу з метою підвищення якості знань та результативності роботи з обдарованою молоддю;

-          разом з органами внутрішних справ, службою у справах дітей, місцевими радами, громадкістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

-          забезпечити подальший розвиток учнівського врядування, широкого залучення його до вирішення питань організації н/в процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

У 2017-2018 навчальному році робота педагогічного колективу школи буде спрямована на подальше удосконалення матеріально-технічної бази закладу, навчально-виховного процесу, що буде слугувати навчанню , розвитку та вихованню підростаючого покоління. Разом з батьківською спільнотою, громадськістю я, як керівник, та педагогічний колектив школи прикладемо всі зусилля на виконання державного  замовлення в галузі освіти.

 

 

 

 

VІІІ. Фінансово-господарська діяльність

 

Будівля школи прийнята в експлуатацію  в  1928  р.. Але, незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримкою школи у робочому стані.

            Вчасно здійснювалася бухгалтерією  відділу  освіти  оплата за спожиті школою енергоносії та тепло. Завдяки роботі завгоспа школи  Оберемка  В.П. школа не виходить за ліміти споживання енергоносіїв. В минулому році ми разом з батьківською громадою добре підготували школу до нового навчального року.

Разом нам вдалося багато зробити по підготовці школи до нового навчального року. Зроблено  панелі з  МДФ в  класних  кімнатах  2,3  класів  та  кабінеті  директора  школи; замінено  ліноліум  в  класній  кімнаті  2  класу; придбано  нові  парти  для  учнів  1  класу, нові  шкільні  дошки  в класну  кімнату  2  та  11  класів; придбано  нові  стенди  в  каб.  української  мови. Настелено  підлогу  з  ОЗБІ  в  кабінеті  фізики; пошпакльовано  стіни  в  методичному  кабінеті, кабінеті  директора  школи; встановлено  паркан  біля  квітників  перед  входом  до  приміщення  школи; частково  перекрито  новим  шифером  дах  над  їдальнею; частково  поновлені  доріжки  біля  школи; проведено  поточний  ремонт  усіх  шкільних  приміщень.

На  підготовку  школи  до  нового 2016-2017  н.р. було  використано  кошти  на  суму  57393  грн., з  них  поточні  видатки – 9793  грн; субвенція  сільської  ради – 10000  грн.; батьківські  кошти – 20800  грн;  вчительські  кошти – 6800  грн; спонсорські  кошти  (ПП  «АГРОТАЛ») – 10000  грн.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Класні  кімнати  школи поступово поповнюються новими сучасними стендами. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте.

 Повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року  є проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі резерви: спонсорські і позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт школи. Залишається не вирішеним питання, щодо заміни  вікон.

До управління справами школи залучені батьки. У школі діє шкільна рада, загальношкільний батьківський комітет.

Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету - об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність.

Стиль керівництва нашою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути  обєктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах.

Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю.

Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому.

 Бажаю Вам усім доброго літнього відпочинку, і всім здоров’я.

 Дякую за увагу!